Sürdürülebilir

Mimari Tasarım

Doğayı koruyan, daha az enerji ve su tüketen, yaşayanlara ve çevreye standart binaların verdiği zarardan daha az zarar veren mimari tasarımlar yapıyoruz. Bütüncül yeşil bina tasarımı için bizimle çalışın.

Concrete Building

Sürdürülebilir Bina Nedir?

Araziyi en verimli şekilde değerlendiren...

orange-red-quotation-mark.png

Sürdürülebilir yapılar tasarlamak, inşa etmek ve bu yapılarda yer seçmek bir tercih değil zorunluluktur.

Belirli standartlara uyarak tasarlandığı ve yapıldığı için yaşayanlara ve çevreye standart binaların verdiği zarardan daha az zarar veren tasarım ve inşaat pratiğine sürdürülebilir bina veya yeşil bina denilmektedir. Bu yapıların en temel kazanımları:

 • Kaynak Tüketimi ve çevreye verilen zararın önüne geçecek etik ve pratik sürdürülebilir inşaat yapma tekniklerini binanın ve bileşenlerinin yaşamı süresince sunması

 • Yaşam döngüsü maliyet analizi LCC (Life Cycle Cost Assessment) yapıldığında standart bir binaya göre çok daha karlı olması

 • İç Ortam Çevre Kalitesinin (IEQ) yüksek olması:

  • Binaya Bağlı Hastalıklar (BRI)

  • Birden Fazla Kimyasala Duyarlılık (MCS)

  • Hasta Bina Sendromu (SBS)   

 

Yeşil binalar, tasarım aşamasından başlayarak binanın kullanıma açıldığı ana ve binanın işletme süresince geçen tüm sürecin sürüdürülebilir, verimli ve olabildiğince yenilenebilir enerji kullanarak üretilen projeler olarak tanımlanır. Sürdürülebilir binalar; etkin su yönetimi, enerji kullanımı,  etkin ısıtma soğutma, doğal veriler ışığında tasarım, doğal kaynakları maximize ederek yapay ısıtma soğutma sistemleri ve bu sistemlerin maliyet açısından getirdiği yüklerin minimize edildiği yapılardır.

 

ECOBUILD, sürdürülebilir bina tasarım sürecinde yeşil bina kavramına ait bu verileri ölçerek ve bilerek bir tasarım oluşturma yanında, temel tasarım prensipleri gereği tüm bu verileri bina performansını maximuma çıkaran, sağlıklı ve yaşanabilir mekanların üretimi, düşük maliyetli yapılar, uzun vadedeki kullanımı, mekan kalitesi, insan ve çevre üzerindeki etkileri dikkata alan kurgular gerçekleştiri. ECOBUILD, tarafından gerçekleştirilen her bina veya şehircilik projesi sürdürülebilir bina kavramına uygundur.

Sürdürülebilir Mimari Tasarım Neden Gereklidir?

Sürdürülebilir Mimari Tasarım Süreci Nasıldır?

Sürdürülebilir mimari kavramı, yapı tasarım süreçleri için günümüzde kaçınılmaz bir nokta olarak ortaya çıkmaktadır. Binaların dünyadaki sera gazı salımlarının %70’inden sorumlu olduğu bilinmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele için sürdürülebilir bina ve şehircilik projeleri gerçekleştirmek insanoğlu için bir tercih değil zorunluluktur. Binaların enerji verimli olması sürdürülebilir mimari tasarımda tek amaç değildir. Sürdürülebilir mimari prensipleri enerji ve su tüketimi tasarruflarının ötesinde, pandami ve enfeksiyonlara dayanımlı, iklim değişikliğine dirençli, iç çevre kalitesi yüksek, doğayı koruyan ve yenileyen, insan ve doğanın sağlığını dikkate alan binaları tanımlamaktadır.

 

Sürdürülebilir mimari’nin hedefi üst ölçekten alt ölçeğe kadar inen tasarım sürecinde, yerel malzeme, altyapı, iklim, teknoloji, doğal kaynaklar gibi içinde bulunduğu bağlamsal verileri kullanarak, uzun vadede gelecek nesiller için kendi kendine yetebilen binalar tasarlamaktır. Bu tasarımlar yeşil binalardan, sıfır enerji binalar, net pozitif enerji binalar, sıfır karbon binalar seviyesine kadar uzanabilmektedir.

ECOBUILD sürdürülebilir binalar, etkin enerji kullanan ve düşük maliyetli yapılar tasarlamanın yanında, sürdürülebilir mimariyi bunların ötesinde değerlendirerek doğanın sunduklarını sadece insanlar için kullananan bir tasarım anlayışını değil, aynı zamanda doğa için de kendini yenileyen, esnek ve yeniden üreten bir tasarım anlayışına sahiptir. Bu sayede sürdürülebilir binalar sadece insan hedefli değil doğa hedefli olarak ele alınmaktadır.

 

Sürdürülebilir mimari’nin sadece yakın çevresi ile ilişkili olmadığı, herhangi bir döneme ya da zamana hizmet etmediği ve gelecek nesiller için de kullanılabilir olması gerektiği artık kaçınılmaz bir sonuçtur. ECOBUILD bu anlayışı sürdürülebilir mimari’de her ölçekte ve tasarımın her evresinde ele almakta, kültürel mirasa da saygılı tasarımı gerçekleştirmektedir. Proje alanının doğal verilerini Etik, Ekolojik, Ekonomik değerler arasındaki dengeyi kurarak değerlendiriyoruz. ECOBUILD’in sürdürülebilir mimari’deki insan ve doğa merkezli tasarım anlayışı her zaman doğanın verilerini en iyi şekilde kullanarak demokratik, esnek, uzun vadeli ve sosyal sorumluluk ilkeleri ile eşleşen bir düşünce anlayışıyla ortaya çıkmaktadır.

ECOBUILD’in sürdürülebilir mimari tasarım süreci, entegre tasarım ile gerçekleşmektedir. Entegre sürdürülebilir mimari tasarım sürecine mimarlar, yeşil bina uzmanları, şehir plancıları, peyzaj mimarları, iç mimarlar, mekanik ve elektrik proje grupları, akustik uzmanlar, iş verenlerimiz ve projenin diğer paydaşları katılmaktadır. Sürdürülebilir mimari için projenin ilk aşamasından başlayarak, tasarım, proje geliştirme, proje yönetim, finansal organizasyon, iş birliği ve iş veren talepleri ile kesin ve mutlak bir zaman yönetimini öngören katılımcı bir çalışma süreci oluşturulmaktadır. Sürdürülebilir tasarım yaklaşımı entegre düşünme prensibine dayanmaktadır.

 

Entegre tasarım sürecinin her aşamasında sürdürülebilir mimari’yi destekleyen prensipler tasarım sürecinin evrelerinde düşünülerek, irdelenerek ve uygulanarak çözülmektedir. Sürdürülebilir mimari’nin uzun vadede, kalıcı, yenilikçi, inovatif, doğa için kendini var eden ve içinde bulunduğu doğal döngüye zarar vermeyecek şekilde konumlanması hedeftir.

ECOBUILD, Sürdürülebilir yapıların tasarımı konusunda dünya çapında başarılıdır. ECOBUILD, LEED'in yaratıcısı olan USGBC, Yani Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Binalar Konseyi'nden 2020 yılı için tüm dünyadaki projeler arasında birinci seçilen tasarımları yapmış ve ödüller almıştır. ECOBUILD sürdürülebilirlik prensipleriyle üretilen 20 yıllık bir proje geçmişine sahip, 70’dan fazla sürdürülebilir projenin gerçekleşmesini sağlamıştır.

Dünyanın en büyük yeşil bina ve çevre kuruluşu olan USGBC - ABD Yeşil Binalar Konseyi jürisi tarafından, 2020 yılında ECOBUILD’in gerçekleştirdiği Ankara'da Park Mozaik Yeşil Konut Projesi “LEED Yılın Projesi Ödülü” ile ödüllendirilmiştir. Dünyada sadece ECOBUILD'in aldığı “LEED Project of the Year” sadece ECOBUILD için değil Türkiye konut sektörü için de anlamlı bir ödüldür. Onlarca farklı kriter ile verilen USGBC LEED Yılın Projesi Ödülü, dünya çapında önemli projeler ile yarışmıştır. ECOBUILD’in yürütmüş olduğu projelerdeki başarı, LEED Sertifikasının gelişimine verdiği katkı, yüzlerce yeşil bina uzmanının eğitimi, yine yüzlerce yeşil yapı malzemesinin oluşmasını sağlaması ailesi olarak gördüğü siz paydaşlarından aldığı güçle olmuştur.

ECOBUILD, 2018 yılında USGBC - ABD Yeşil Binalar Konseyi tarafından, projelerinde göstermiş olduğu üstün başarılar nedeni ile “Yeşil Bina Lideri Ödülü” ile ödüllendirilmiştir. Avrupa’da sadece 3 firmanın aldığı, etik değerlerin en üst düzeyde tutulduğu ve her kararın seçim ve oylama ile alındığı bir dünya çevre merkezi olan USGBC'den bu ödüle sahip olmak oldukça zorlu bir süreçtir. Bu ödül sadece ECOBUILD için değil Türkiye için de anlamlı bir ödüldür. Onlarca farklı kriter ile verilen USGBC Yeşil Bina Lideri ödülü, çok çalışma, yaptığı işi sevme, sürekli ar-ge iyi bir çevreci olma, projelerdeki başarı ve en önemlisi tüm bunları güçlü/kaliteli bir şirket yapısı ile kurumsallaştırılma ile elde edilebilmektedir.  ECOBUILD’in sosyal medya sayfalarını USGBC dahil dünyadaki tüm çevre liderleri olarak 35.000 takipçi takip etmektedir. ECOBUILD sadece Türkiye’de değil dünyada yeşil bina hareketine büyük bir ivme kazandırmıştır. ECOBUILD, ABD Dışişleri Bakanlığı Denizaşırı İnşaatlar Birimine Yeşil Bina konusunda danışmanlık hizmeti sunan tek Türk firmasıdır. 2009 yılından bu yana yürütmüş olduğu projelerdeki başarı, LEED Sertifikasının gelişimine verdiği katkı, yüzlerce yeşil bina uzmanının eğitimi, yine yüzlerce yeşil yapı malzemesinin oluşmasını sağlaması ECOBUILD’in ailesi olarak gördüğü siz paydaşlarından aldığı güçle olmuştur.

Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri ile Uyumlu Tasarım

ECOBUILD sürdürülebilir mimari tasarım yanında, yeşil bina, altyapı, şehircilik sertifikasyon sistemleri konusunda da akredite olarak danışmanlık yapmaktadır.

 

ECOBUILD, dünyadaki tüm sertifika sistemlerinin oluşmasına katkı vererek ve onların çok önemli rehberler olduğunu bilerek, tüm yeşil bina sertifikasyon sistemlerine uygun teknik tasarım seviyesinde gerçekleştirmektedir. Bu tecrübe işverenler için çok önemli zaman ve para tasarrufları ve sayısız avantajlar sağlamaktadır. Sürdürülebilir mimari tasarımlarda müşterilerimizin isteğine göre uygulamakta olduğumuz sistemler aşağıda sunulmuştur:

 1. LEED

 2. WELL

 3. WELL COVID-19 Healthy Building 

 4. BREEAM

 5. DGNB

 6. Passive House

 7. Envision

 8. SITES

 9. TRUE

 10. ParkSmart

 11. RELI

 12. PEER

Sıkça Sorulan Sorular

Sürdürülebilir mimari tasarım daha pahalı mıdır?


Danışmanlık ücretleri dışında ilave maliyetler bulunmamaktadır. Entegre tasarım, projeye bilinçli yaklaşma ile önemli oranda yeşil bina hedefleri sağlanabilmektedir. Sertifika hedefleniyor ise LEED Altın seviyesine kadar artan ek inşaat maliyeti de olmamaktadır. Ancak çok yüksek hedefleri olan projelerde, yatırımcının en üst seviyede yani LEED Platin seviyesinde sertifika alma talebinde, yapılacak olan yenilenebilir enerji, su dönüşüm sistemleri ve diğer projede uygulanacak inovatif sistemlerin yatırımı kapsamında maliyetlerde yatırım oranında artış olmaktadır. ECOBUILD Yeşil Binalar Danışmanlık şirketi olarak disiplinler arası çalışmalardaki başarımız ile yapı maliyetlerini arttırmadan yüksek yeşil bina hedefleri ve LEED sertifikasyon seviyesi elde edebilmekteyiz. Sürdürülebilir mimari tasarım proje yaklaşımlarımız, somut verilere dayandırdığımız çözümlerimiz, optimum fayda sağlayarak yatırımcıya gereksiz ek maliyet getirmemektedir. Yeşil bina çalışmalarının bina sahibine ek maliyet getireceği düşüncesi yanlıştır. Sürdürülebilirlik uygulamaları projede doğru olarak yapıldığında bina işletme ve bakım maliyetleri %50'lere varan oranda azalmakta, binanın satış ve kiralama fiyatları da bu doğrultuda yükselmektedir. Yeşil binalarda finansal geri dönüş kısa zamanda sağlanmış olmaktadır. Yeşil bina uygulaması bina yaşam döngüsü içinde en karlı yatırımdır.
Sertifika hedefli projelerde süreç nasıldır?


LEED Ön Değerlendirme Çalışması: LEED hedeflerinin belirlenmesi için 1 günlük eco-charette yani proje çevre hedefleri toplantısı yapılarak proje ve sahanın gereklilikleri LEED kredileri baz alınarak, LEED danışmanı, proje ekibi, işveren, yüklenici ve diğer proje paydaşları birlikte incelenmektedir. Bu aşama entegre tasarım süreci için bir gerekliliktir. Bu sayede tüm proje paydaşlarının LEED hakkında bilgi edinmesini sağlanmaktadır. Proje gruplarının sorumlulukları ve başvurulması gereken LEED Sertifika seviyesi tespit edilmektedir. Söz konusu ön değerlendirme çalışmalarının sonuçlanması ile proje GBCI’a kaydedilmektedir. Tasarım Aşaması: Ön değerlendirme aşamasında belirlenen proje yeşil bina hedefleri doğrultusunda gerekliliklerin sağlanması için ECOBUILD, proje ekibi ile birlikte çalışarak, enerji tasarrufu sağlamak, çevre hedeflerini arttırmek ve sertifika seviyesini arttırmak için önerileri geliştirir. Entegre tasarım aşaması yeşil bir bina projesi için en önemli aşamadır. Yeşil bina tasarımında başarının anahtarı tüm proje ekiplerinin entegre olarak hedef doğrultusunda ortak bir çalışma yapmasıdır. Bu enerji verimliliğini de önemli oranda arttırmaktadır. İnşaat Aşaması: Projenin yapımı yani inşaat aşamasınde LEED inşaat aşaması gereklilikleri uygulanır. Bu gerekliliklerin sahada nasıl sağlanacağı konusunda bilgi aktarmak, uygulamaları yönelndirmek ve raporlamak LEED danışmanının görevidir. Projenin inceleme ve onayı için GBCI'a inşaat aşaması LEED kredi başlıkları konusunda çalışmalar tamamlanır. İnşaat aşamasının tamamlanması ve devreye alma sonrasında sertifika başvurusunda bulunulur.
Mutlaka uzman danışmanlarla çalışmalı mıyız?


Sürdürülebilir mimari tasarım konusunda tecrübeli ve akredite uzman bir firma ile çalışmak gerekliliktir. Bu sayede uluslararası ve yerel normlar, sertifikasyon sistemleri gereklilikleri sağlanması bakımından işverenlerin avantajları olmakatadır.
Eğitim almalı mıyız?


Yeşil bina eğitimi almak, bu konuda bina yapmadan önce karar vermenize, proje aşamasında projenizi yönetmenize, sonrasında ise yüksek performansta işletmenize yardımcı olacaktır. ECOBUILD, LEED Temel Kavramlar ve Stratejiler Eğitim Programı, bu konuda karar vericilere önemli bilgileri 2 saat içerisinde detaylı olarak sunmaktadır. Ayrıca Yayınlar sayfamızda yeşil bina ve ilgili konularda broşür ve kitapçıklar yer almaktadır. Lütfen inceleyiniz.
Tasarımda öncelikle hangi konular ele alınır?


Enerjiliği Uygulamaları: Enerji Verimli Bina Dış Kabuğu: Binanın enerji tüketimi önemli bir gider olduğu kadar önemli bir çevre sorunudur. Binanın işletmesi sırasında enerji ve dolaylı olarak karbon ayak izini azaltmak için bina dış kabuğunun ısı yalıtımı projesi önemli yer tutar. Yalıtım yapıda uzun vadede önemli enerji tasarrufu sağlar ve fizibilitesi olumludur. Buna paralel olarak yeşil binalarda cam seçimi enerji verimliği açısından en önemli kriterlerden biridir. Camların ısı iletim değeri ve gölgelendirme katsayısı değerleri ısıtma ve soğutma yükleri açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle LEED V4 enerji verimliliği hedefleri için LEED sertifikası hedefli yeşil binalarda genellikle gelişmiş argon gazı içerikli ikili veya üçlü cam tercih edilmektedir. Bina Su Verimliliği Yaklaşımı: Yeşil binalar az su tüketen yapılar olarak tasarlanırlar. Yapıda, su tasarruflu bataryalar, çift kademeli klozet rezervuarları ve susuz pisuar kullanılarak bina genelindeki su kullanımı azaltılmaktadır. Buna ilave olarak, gri su artıma sistemi suyun geri kullanımı açısından önemli yere sahip yeşil stratejilerden biridir. Lavabo ve duşlardan toplanan su, biyolojik arıtma sonrasında rezervuarlar, peyzaj sulama, çamaşır ve araç yıkama gibi alanlarda kullanılabilmektedir. Bina Çevresindeki Yeşil Alanlar: Doğaya saygı yeşil binaların önemli özelliklerinden biridir. Bu durum tasarımda sosyal, ekonomik ve çevresel yararları bir araya getirmek demektir. Düşük Çevresel Etkili ve Sağlıklı Malzeme Seçimi: Yeşil binalarda malzeme seçimi yapılırken üretimden kaynaklı çevre etki, iç mekan hava kalitesi, yenilenebilir, çabuk yenilenebilir, yerel malzeme olması gibi bir çok çevresel ve sağlık kriteri gözetilmektedir. Yeşil bina projesinde kullanılan ahşap malzemelerin FSC sertifikalı olması başka bir konu başlığıdır. Yapı malzemelerinin kimyasal içeriğinin denetlenmesi, sürdürülebilir madencilikten elde edilmiş olması gibi çevresel kriterler yapı malzemlerinde proje hedefine göre aranmaktadır. Bina İç Çevre Kalitesi Yaklaşımı: İnsanoğlu zamanının %90'ını kapalı alanda geçirir. Zamanımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz iç mekânlardaki çevre/hava kalitesi insan sağlığı, konforu ve verimliliği açısından hayati derecede önemlidir. İç mekanda kullanılan malzemelerin VOC olarak adlandırılan dışarıya vermiş olduğu kimyasal uçucu organik bileşikler oda sıcaklığında buharlaşarak kolaylıkla havaya karışmakta ve insan sağlığında kanserojen etki yapmaktadır. Bu kimyasallar karbon bazlı olup inşaat süresinde çalışanlara, bina kullanıcılarına ve aynı zamanda doğaya zarar verirler. İç hava kalitesini yükseltebilmek amacıyla binada düşük VOC içeren çevresel etkisi düşük yapı malzemeleri malzemeler seçilmektedir. Bina ve Ulaşımı: Yapının ulaşım talebi yeşil bina projelerinde denetlenir. Ulaşımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflenir. Ulaşım kaynaklı sera gazları kent emisyonlarının %39'unu teşkil eder. Alternatif yakıt ve düşük emisyonlu araçlar, ulaşımdan kaynaklanan çevresel etkileri büyük oranda azaltma olanağı sunar. Projelerde binanın toplu taşımdan, bisiklete kadar tüm ulaşım fonksiyonları planlanır.
Binamızı aynı zamanda pandemi ve enfeksiyona dayanımlı yapabilir miyiz?


Sürdürülebilir mimari tasarım için, işverenlere bir seçenek olarak pandemi ve enfeksiyonlara dayanımlı bina tasarım kriterleri hakkında tercihleri sorulmaktadır. Çünkü yeşil binalar teknik yeterlilikleri yönünden güçlü olduklarından WELL COVID-19 Sağlıklı Bina Sertifikası gibi dünya çapında önemli sertifikaları alabilmektedir. Binamızı pandemi ve enfeksiyona dayanımlı yapmak binanın mevcut sistemleri, mevcut işletmesi ve yapısı ile ilişkilidir. Eğer binada mevcut sistemler adaptasyon için uygun değil ise yatırım maliyetleri doğacaktır. Ancak bu yatırımlar yapılmadan binaların mevcut halleri ile kullanılmaları hem kullanıcılarını hem de ekonomiyi olumsuz etkileyecek can ve mal kayıpları mutlaka gerçekleşecektir.
Sürdürülebilir mimari tasarımlar uluslararası normları karşılar mı?


Evet, sürdürülebilir mimari tasarım kriterlerimiz dünyada geçerli olan en yüksek bina normalarını ve standartlarını karşılamaktadır. Projelerde tüm disiplinlerde yerli ve yabancı yatırımcıların aradığı tüm sertifika ve standartlara uygun tasarım yapılmaktadır.
Yeşil binaların getirileri ne kadardır?


Yeşil binalar veya sürdürülebilir yapılar işverenlerin tercihlerine göre bir çok farklı konuda yüksek performans gösterebilirler. Bir proje yaklaşık olarak 110 sürdürülebilirlik başlığında performans göstermektedir. ECOBUILD, uyguladığı projelerde ortalama olarak %50 enerji verimliliği, %55 su verimliliği hedeflerine ulaşmaktadır. Uyguladığımız projelerin işletme giderleri ortalama olarak %20 daha düşüktür. Bir çok projemiz sıfır su hedefini gerçekleştirmiştir. Bu konuda gelen sorularınız için bir yanıt olarak, web sitemizin sağ üst köşesinde yer alan "Deneyim" başlığını tıklayınız, ilgili deneyim alanını seçiniz, projelerimizin detaylı bilgileri sayfalarına eriştiğinizde "Öne Çıkan Performanslar" başlığı altında proje bazında en dikkat çeken kazanımlar yer almaktadır.