Sürdürülebilir

Mimari Tasarım

Doğayı koruyan, daha az enerji ve su tüketen, yaşayanlara ve çevreye standart binaların verdiği zarardan daha az zarar veren mimari tasarımlar yapıyoruz. Bütüncül yeşil bina tasarımı için bizimle çalışın.

Concrete Building

Sürdürülebilir Bina Nedir?

Araziyi en verimli şekilde değerlendiren...

orange-red-quotation-mark.png

Sürdürülebilir yapılar tasarlamak, inşa etmek ve bu yapılarda yer seçmek bir tercih değil zorunluluktur.

Belirli standartlara uyarak tasarlandığı ve yapıldığı için yaşayanlara ve çevreye standart binaların verdiği zarardan daha az zarar veren tasarım ve inşaat pratiğine sürdürülebilir bina veya yeşil bina denilmektedir. Bu yapıların en temel kazanımları:

 • Kaynak Tüketimi ve çevreye verilen zararın önüne geçecek etik ve pratik sürdürülebilir inşaat yapma tekniklerini binanın ve bileşenlerinin yaşamı süresince sunması

 • Yaşam döngüsü maliyet analizi LCC (Life Cycle Cost Assessment) yapıldığında standart bir binaya göre çok daha karlı olması

 • İç Ortam Çevre Kalitesinin (IEQ) yüksek olması:

  • Binaya Bağlı Hastalıklar (BRI)

  • Birden Fazla Kimyasala Duyarlılık (MCS)

  • Hasta Bina Sendromu (SBS)   

 

Yeşil binalar, tasarım aşamasından başlayarak binanın kullanıma açıldığı ana ve binanın işletme süresince geçen tüm sürecin sürüdürülebilir, verimli ve olabildiğince yenilenebilir enerji kullanarak üretilen projeler olarak tanımlanır. Sürdürülebilir binalar; etkin su yönetimi, enerji kullanımı,  etkin ısıtma soğutma, doğal veriler ışığında tasarım, doğal kaynakları maximize ederek yapay ısıtma soğutma sistemleri ve bu sistemlerin maliyet açısından getirdiği yüklerin minimize edildiği yapılardır.

 

ECOBUILD, sürdürülebilir bina tasarım sürecinde yeşil bina kavramına ait bu verileri ölçerek bir tasarım oluşturur. Temel tasarım prensipleri gereği tüm bu verileri bina performansını maximuma çıkaran, sağlıklı ve yaşanabilir mekanların üreten, düşük maliyetli yapılar elde eden, uzun vadedeki kullanımı düşünen, mekan kalitesini arttıran, insan ve çevre üzerindeki etkileri dikkata alan kurgular için kullanır. ECOBUILD, tarafından gerçekleştirilen her bina veya şehircilik projesi sürdürülebilirlik kavramına ve iklim değişikliğine uygundur.

Sürdürülebilir Mimari Tasarım Neden Gereklidir?

Sürdürülebilir Mimari Tasarım Süreci Nasıldır?

Sürdürülebilir mimari kavramı, yapı tasarım süreçleri için günümüzde kaçınılmaz bir nokta olarak ortaya çıkmaktadır. Binaların dünyadaki sera gazı salımlarının %70’inden sorumlu olduğu bilinmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele için sürdürülebilir bina ve şehircilik projeleri gerçekleştirmek insanoğlu için bir tercih değil zorunluluktur. Binaların enerji verimli olması sürdürülebilir mimari tasarımda tek amaç değildir. Sürdürülebilir mimari prensipleri enerji ve su tüketimi tasarruflarının ötesinde, pandami ve enfeksiyonlara dayanımlı, iklim değişikliğine dirençli, iç çevre kalitesi yüksek, doğayı koruyan ve yenileyen, insan ve doğanın sağlığını dikkate alan binaları tanımlamaktadır.

 

Sürdürülebilir mimari’nin hedefi üst ölçekten alt ölçeğe kadar inen tasarım sürecinde, yerel malzeme, altyapı, iklim, teknoloji, doğal kaynaklar gibi içinde bulunduğu bağlamsal verileri kullanarak, uzun vadede gelecek nesiller için kendi kendine yetebilen binalar tasarlamaktır. Bu tasarımlar yeşil binalardan, sıfır enerji binalar, net pozitif enerji binalar, sıfır karbon binalar seviyesine kadar uzanabilmektedir.

ECOBUILD sürdürülebilir binalar, etkin enerji kullanan ve düşük maliyetli yapılar tasarlamanın yanında, sürdürülebilir mimariyi bunların ötesinde değerlendirerek doğanın sunduklarını sadece insanlar için kullananan bir tasarım anlayışını değil, aynı zamanda doğa için de kendini yenileyen, esnek ve yeniden üreten bir tasarım anlayışına sahiptir. Bu sayede sürdürülebilir binalar sadece insan hedefli değil doğa hedefli olarak ele alınmaktadır.

 

Sürdürülebilir mimari’nin sadece yakın çevresi ile ilişkili olmadığı, herhangi bir döneme ya da zamana hizmet etmediği ve gelecek nesiller için de kullanılabilir olması gerektiği artık kaçınılmaz bir sonuçtur. ECOBUILD bu anlayışı sürdürülebilir mimari’de her ölçekte ve tasarımın her evresinde ele almakta, kültürel mirasa da saygılı tasarımı gerçekleştirmektedir. Proje alanının doğal verilerini Etik, Ekolojik, Ekonomik değerler arasındaki dengeyi kurarak değerlendiriyoruz. ECOBUILD’in sürdürülebilir mimari’deki insan ve doğa merkezli tasarım anlayışı her zaman doğanın verilerini en iyi şekilde kullanarak demokratik, esnek, uzun vadeli ve sosyal sorumluluk ilkeleri ile eşleşen bir düşünce anlayışıyla ortaya çıkmaktadır.

ECOBUILD’in sürdürülebilir mimari tasarım süreci, entegre tasarım ile gerçekleşmektedir. Entegre sürdürülebilir mimari tasarım sürecine mimarlar, yeşil bina uzmanları, şehir plancıları, peyzaj mimarları, iç mimarlar, mekanik ve elektrik proje grupları, akustik uzmanlar, iş verenlerimiz ve projenin diğer paydaşları katılmaktadır. Sürdürülebilir mimari için projenin ilk aşamasından başlayarak, tasarım, proje geliştirme, proje yönetim, finansal organizasyon, iş birliği ve iş veren talepleri ile kesin ve mutlak bir zaman yönetimini öngören katılımcı bir çalışma süreci oluşturulmaktadır. Sürdürülebilir tasarım yaklaşımı entegre düşünme prensibine dayanmaktadır.

 

Entegre tasarım sürecinin her aşamasında sürdürülebilir mimari’yi destekleyen prensipler tasarım sürecinin evrelerinde düşünülerek, irdelenerek ve uygulanarak çözülmektedir. Sürdürülebilir mimari’nin uzun vadede, kalıcı, yenilikçi, inovatif, doğa için kendini var eden ve içinde bulunduğu doğal döngüye zarar vermeyecek şekilde konumlanması hedeftir.

ECOBUILD, Sürdürülebilir yapıların tasarımı konusunda dünya çapında başarılıdır. ECOBUILD, LEED'in yaratıcısı olan USGBC, Yani Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Binalar Konseyi'nden 2020 yılı için tüm dünyadaki projeler arasında birinci seçilen tasarımları yapmış ve ödüller almıştır. ECOBUILD sürdürülebilirlik prensipleriyle üretilen 20 yıllık bir proje geçmişine sahip, 145’den fazla sürdürülebilir projenin gerçekleşmesini sağlamıştır.

Dünyanın en büyük yeşil bina ve çevre kuruluşu olan USGBC - ABD Yeşil Binalar Konseyi jürisi tarafından, 2020 yılında ECOBUILD’in gerçekleştirdiği Ankara'da Park Mozaik Yeşil Konut Projesi “LEED Yılın Projesi Ödülü” ile ödüllendirilmiştir. Dünyada sadece ECOBUILD'in aldığı “LEED Project of the Year” sadece ECOBUILD için değil Türkiye konut sektörü için de anlamlı bir ödüldür. Onlarca farklı kriter ile verilen USGBC LEED Yılın Projesi Ödülü, dünya çapında önemli projeler ile yarışmıştır. ECOBUILD’in yürütmüş olduğu projelerdeki başarı, LEED Sertifikasının gelişimine verdiği katkı, yüzlerce yeşil bina uzmanının eğitimi, yine yüzlerce yeşil yapı malzemesinin oluşmasını sağlaması ailesi olarak gördüğü siz paydaşlarından aldığı güçle olmuştur.

ECOBUILD, 2018 yılında USGBC - ABD Yeşil Binalar Konseyi tarafından, projelerinde göstermiş olduğu üstün başarılar nedeni ile “Yeşil Bina Lideri Ödülü” ile ödüllendirilmiştir. Avrupa’da sadece 3 firmanın aldığı, etik değerlerin en üst düzeyde tutulduğu ve her kararın seçim ve oylama ile alındığı bir dünya çevre merkezi olan USGBC'den bu ödüle sahip olmak oldukça zorlu bir süreçtir. Bu ödül sadece ECOBUILD için değil Türkiye için de anlamlı bir ödüldür. Onlarca farklı kriter ile verilen USGBC Yeşil Bina Lideri ödülü, çok çalışma, yaptığı işi sevme, sürekli ar-ge iyi bir çevreci olma, projelerdeki başarı ve en önemlisi tüm bunları güçlü/kaliteli bir şirket yapısı ile kurumsallaştırılma ile elde edilebilmektedir.  ECOBUILD’in sosyal medya sayfalarını USGBC dahil dünyadaki tüm çevre liderleri olarak 35.000 takipçi takip etmektedir. ECOBUILD sadece Türkiye’de değil dünyada yeşil bina hareketine büyük bir ivme kazandırmıştır. ECOBUILD, ABD Dışişleri Bakanlığı Denizaşırı İnşaatlar Birimine Yeşil Bina konusunda danışmanlık hizmeti sunan tek Türk firmasıdır. 2009 yılından bu yana yürütmüş olduğu projelerdeki başarı, LEED Sertifikasının gelişimine verdiği katkı, yüzlerce yeşil bina uzmanının eğitimi, yine yüzlerce yeşil yapı malzemesinin oluşmasını sağlaması ECOBUILD’in ailesi olarak gördüğü siz paydaşlarından aldığı güçle olmuştur.

Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri ile Uyumlu Tasarım

ECOBUILD sürdürülebilir mimari tasarım yanında, yeşil bina, altyapı, şehircilik sertifikasyon sistemleri konusunda da akredite olarak danışmanlık yapmaktadır.

 

ECOBUILD, dünyadaki tüm sertifika sistemlerinin oluşmasına katkı vererek ve onların çok önemli rehberler olduğunu bilerek, tüm yeşil bina sertifikasyon sistemlerine uygun teknik tasarım seviyesinde gerçekleştirmektedir. Bu tecrübe işverenler için çok önemli zaman ve para tasarrufları ve sayısız avantajlar sağlamaktadır. Sürdürülebilir mimari tasarımlarda müşterilerimizin isteğine göre uygulamakta olduğumuz sistemler aşağıda sunulmuştur:

 1. LEED

 2. WELL

 3. WELL COVID-19 Healthy Building 

 4. BREEAM

 5. DGNB

 6. Passive House

 7. Envision

 8. SITES

 9. TRUE

 10. ParkSmart

 11. RELI

 12. PEER