top of page

Binanıza LEED Sertifikasını Nasıl Alacaksınız? ve Nasıl LEED Uzmanı Olacaksınız?

Güncelleme tarihi: 25 May 2022

Yeşil Bina Nedir?

“Yeşil Bina”, binaların kendi çevresi ve içinde olduğu doğaya uyumlu olarak entegre tasarım anlayışı ile projelendirilmesi ve inşaa edilmesidir. Yeşil binalar belirli standartlara uyarak tasarlandığı ve yapıldığı için yaşayanlara ve çevreye standart binaların verdiği zarardan daha az zarar verirler, daha düşük enerji ve su harcarlar ve kullanıcıları için daha sağlıklıdırlar. Enerji ve su tüketimini düşürmek, bina iç hava kalitesi, çevreci malzeme seçimi, binanın içinde olduğu araziye etkisi, yeşil binalarda dikkat edilen anahtar konulardır.

Yeşil binalar bu özellikleriyle daha sürdürülebilir bir çevre ve şehir oluştururlar. Yeşil Binalar daha az enerji, su ve işletme giderine sahip olduklarından bina sahipleri için çok daha ekonomiktir. Yeşil Binalar, yüksek standartlı iç çevre kaliteleri ile bina kullanıcılarına sağlıklı ortamlar oluşturarak daha sağlıklı ve verimli olmalarını sağlarlar. LEED, dünyada bilinen en kapsamlı yeşil bina rehberlerini sunmaktadır.


LEED Sertifikası Nedir?

LEED Sertifikası, Leadership in Energy and Environmental Design, Enerji ve Çevreye Duyarlı Tasarımda Liderlik kelimelerinin baş harflerinden oluşan, USGBC yani Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından geliştirilmiş Çevre Dostu, Enerji Verimli ve Sağlıklı Bina sertifikasıdır.

LEED Sertifikası, enerji verimli, yüksek performanslı, çevre dostu ve sürdürülebilir yeşil binaların tasarımı, inşası ve işletmesi için dünya çapında kullanılan rehberleri olan bir sistemdir. 1998 yılından bu yana yürürlükte olan LEED Sertifikası günümüzde dünyada en geçerli yeşil bina sertifikasıdır ve ülkemizde de uygulanmaktadır. LEED Broşürünü indirmek için.


LEED sertifikası binaların sağlıklı, çevreci ve ekonomik olmasını sağlamaya yönelik olarak tasarlanmasını sağlar. Bu sayede binalar daha enerji ve su verimli, çevreye daha az zarar veren ve daha sağlıklı yaşanabilir mekanlar olurlar. Ayrıca LEED sertifikası, binanın uluslararası platformlarda tanınmasını, değerinin artmasını ve binayı yapan şirket ve kurumların prestij kazanmasını sağlar. LEED Sertifikalı Binalarda Yaşayanlar Neler Söylüyor? Broşürü için...


LEED Sertifikası, enerji verimli, yüksek performanslı, çevre dostu ve sürdürülebilir yeşil binaların tasarımı, inşası ve işletmesi için dünya çapında kullanılan bina derecelendirme sistemidir. LEED Sertifikası, teknolojideki ilerlemeye paralel olarak yenilenen versiyonları ile küresel yeşil bina sektöründe 400.000’den fazla kayıtlı ve onaylı proje ve toplam 3 milyar metrekare kapalı alan ile en çok tercih edilen sertifikasyon sistemidir. Dünyada her gün 300.000 m2 bina sertifikalanmaktadır. Neden LEED Sertifikalı Yeşil Binalar? broşürünü indirmek için.


LEED Versiyonları Örneğin LEED v4.1 Nedir?

LEED Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi, kendini sürekli olarak güncel teknolojiler ile yenilemektedir. USGBC dünyanın en büyük bina standardı oluşturan kuruluşudur. Bu kuruluş LEED Sertifikasını ortalam 5 yılda bir yenilemekte, bir önceki versiyonlardaki deneyimlerini değerlendirmekte, yaptığı AR-GE'leri uygulamakta, güncel teknolojileri ve çevre konusundaki artan talepleri sistemine entegre etmektedir. Bu sayede sürekli olarak kendisini güncel tutmaktadır. LEED Sertifikasının sahibi olan USGBC, LEED Sertifikasının 3. Versiyonu olan Versiyon 2009’un yaygın başarısından sonra, yeşil bina performansında çıtayı yükseltme ve liderliğini sürdürme amaçlı olarak kendini yenilemiş 2014 yılında versiyon 4’ü yürürlüğe koymuştur.


LEED v4 yayınından sonra yeniliklerin hakkında geri dönüşler alınmıştır. Kapsamlı ihtiyaçlara cevap verecek adımlar atılması hedeflenmiştir. Bu süreçte LEED v4.1 standardının geliştirileceği duyurulmuş ve sektörden görüşler alınmıştır. LEED v 4.1'i 2020 yılında yürürlüğe almıştır. Daha kullanıcı dostu, daha erişilebilir ve de daha önce hiç olmadığı kadar işbirlikçi bir versiyon yayınlanmıştır.

LEED Sertifikasına Türkiye'de Devlet Tarafından Teşvik Veriliyor

LEED Sertifikası alınması, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 2014-8 Sayılı Karar ile "Pazara Giriş Belgeleri" hibe teşvikinden yararlanmaya başlamıştır. Bu sayede sertifika için gerekli olan teknik danışmanlık, başvuru ve inceleme ücretlerinin %50'si devlet tarafından karşılanmaktadır. LEED Sertifikası Hibe Teşvikleri Broşürü için.


ECOBUILD, LEED AP BD+C, LEED AP ND, Envision SP, WELL AP Akredite Profesyonel kimliklerine sahip olarak, ulusal-uluslararası proje tecrübesiyle, LEED Sertifikası, LEED Eğitimi, yeşil bina tasarım, inşaat, sertifika ve yeşil malzeme üretim süreçlerinde Türkiye ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Şirket Profili Dokümanı için.


LEED Sertifikası Süreci

LEED sertifikası projelerin tasarlanmasından inşaatın sonuna kadar süren bir süreçtir. Aşağıdaki infografik bu süreci özetlemektedir.

Projelerde tasarım aşamasından inşaatın sonuna kadar süren bir süreç içerisinde , proje paydaşlarıyla yapılan çeşitli atölye çalışmaları ile tasarım sürecine ait LEED önkoşulları ve krediler incelenir. ECOBUILD, LEED Sertifikası alımı sürecinde size danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. İlk değerlendirme toplantısında tespit edilen hedef doğrultusunda gerekliliklerin sağlanması için proje tasarım ekibi ile koordineli çalışılır. Bu aşamada hedef, daha yüksek seviyede bir LEED sertifikası alabilmek için tüm olanakların araştırılması, süreci olumsuz etkilemeden projelerin mimari, elektrik, mekanik, altyapı, peyzaj konularının LEED sertifikası doğrultusunda geliştirilmesidir. İşverenler, tasarımdan sorumlu tüm taraflar, sahadaki uygulayıcılar ve diğer disiplinlerdeki danışmanlar ile birlikte projeler, saha ve bina LEED kriterleri kapsamında değerlendirilmektedir. Bu sürecin ardından üzerlerinde karara varılmış olan ilgili krediler GBCI incelemesine sunulur. Projenin yapım sürecinde de, LEED® AP uzman tasarım sürecinde olduğu gibi süreci kontrol eden ve yönlendiren çalışmalar yapar. Ayrıca inşaat ile ilgili gerekli tüm belgeleri, dökümanları ve projeleri GBCI incelemesine sunar. USGBC tarafından incelemenin tamamlanması ile LEED® sertifikası alınır. LEED Sertifikası Danışmanlığı ve Yeşil Bina Tasarımı Broşürü için.


Örnek Projemiz, Kuzu Effect Ankara Karma Kullanım


LEED Sertifikası ve Bina Tipleri

LEED sertifikası farklı bina tipleri için farklı sertifika rehberlerine sahiptir. ofis binaları, okullar, hastaneler ve diğer tüm yapı türleri farklı rehberlerde farklı önkoşulsuz ve puanlar ile değerlendirilmektedir. Detaylar için.


LEED BD+C, Bina Tasarımı ve İnşaatı

Yeni İnşaat ve Büyük Yenilemeler

Ofis, iş merkezi, çok katlı konutlar, spor ve kongre merkezi binaları için uygundur. Yeni binaların yapımı ve mevcut binaların büyük tadilatlarının tasarım ve inşaat faaliyetlerini ele almaktadır.

Çekirdek ve Kabuk Gelişimi

Yatırımcının tüm mekanik, elektrik, sıhhi tesisat ve yangın koruma sisteminin tasarımını ve yapımını tamamladığı ancak kiracı donanımının tasarımını ve yapımını yapmadığı projeler içindir.

Veri Merkezleri

Veri depolama ve işleme için kullanılan sunucu rafları gibi yüksek yoğunluklu bilgi işlem ekipmanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış ve donatılmış binalar içindir.

Sağlık Tesisleri

Günde yirmi dört saat, haftada yedi gün çalışan ve akut ve uzun süreli bakım dahil olmak üzere yatarak tıbbi tedavi veren hastaneler içindir.

Otel ve Konaklama

Hizmet endüstrisindeki, yemekli veya yemeksiz geçici veya kısa süreli konaklama sağlayan oteller, moteller, misafirhaneler veya benzer işletmeler içindir. Otel ve Konaklama Yapıları Broşürü için...

Mağazalar ve Şubeler

özellikle perakende hizmet sunan mağazalar, mağaza zincirleri olan işletmelerin, mağazalarının LEED yeşil bina sertifikası alabilmeleri için geliştirilmiş bir sistemdir.

Okullar

K-12 okul alanlarındaki temel ve yardımcı öğrenme alanlarından oluşan binalar içindir. Okul kampüslerindeki yüksek öğretim ve akademik olmayan binalar için de kullanılabilir.

Depolar ve Dağıtım Merkezleri

İçinde üretilmiş ürünler, hammaddeler veya kişisel eşyalar gibi malzemeleri depolamak için kullanılan binalar ve lojistik merkezler içindir.


LEED ID+C, Bina İç Tasarımı ve İnşaatı

Ticari İç Hacimler

Perakende veya konaklama dışındaki işlevlere ayrılmış ofis gibi iç mekanlar içindir.

Perakende Mağazalar

Tüketici ürünleri perakende satışını yapmak amacıyla kullanılan perakendecilerin iç mekanları içindir. Hem doğrudan müşteri hizmet veya satış alanlarını (showroom) hem de müşteri hizmetlerini destekleyen hazırlık veya depolama alanlarını içerir.

Otel ve Konaklama

Hizmet endüstrisindeki otellere, motellere veya yemekli/yemeksiz duraklama veya kısa süreli konaklama sağlayan diğer işletmelere ayrılmış iç mekanlar içindir.


LEED O+M, Mevcut Bina İşletmesi ve Bakımı

Mevcut Binalar

Tüm bina tiplerindeki mevcut binalar içindir.

Mevcut İç Mekanlar

Mevcut bir binanın bir bölümünde bulunan mevcut iç mekanlar. İç mekanlar ticari, perakende veya konaklama amaçlarına hizmet edebilir.


LEED ND, Mahalle Gelişimi

Plan

Şu anda planlama ve tasarımın herhangi bir aşamasında olan, %0 ile %75 aralığında inşa edilmiş mahalle ölçekli projeler içindir. Bu sistem, yatırımcıların pazarına yardımcı olmak ve planlanan sürdürülebilirlik stratejilerini onaylayarak projenin potansiyel kiracılar, finansörler, kamu görevlileri vb arasında anlaşma ve finansmanı sağlamak içindir.

İnşa Edilmiş Proje

Tamamlanmaya yakın olan veya son üç yıl içinde tamamlanan mahalle ölçekli projeler içindir. LEED for Neighborhood Development (LEED ND) daha iyi, daha sürdürülebilir, iyi bağlantılı kent parçaları yaratmak ve onlara sürdürülebilirlik konusunda ilham vermek içindir. Kentsel gelişim projeleri bina ölçeğinin ötesinde kararlar gerektirmektedir.


LEED Homes, Konutlar

Müstakil Evler

Tekil ailelerin yaşadığı müstakil konutlar içindir.

Çoklu Aile Alçak Yükseklikte

1-3 kat aralığında olan çoklu aile konut binaları içindir.

Çoklu Aile Orta Yükseklikte

4-6 kat aralığında olan çoklu aile konut binaları içindir.

Çoklu Aile Konutları v4.1

Herhangi bir kat sayısında yeni bina veya büyük yenileme yapılan çok aileli konut projeleri içindir.

Çok Aileli Çekirdek ve Kabuk v4.1

Yeni inşaat veya büyük yenileme yapılan çok aileli çekirdek kabuk binalar içindir.

Müstakil Aile Evleri v4.1

Tekil ailelerin yaşadığı müstakil konutlar içindir.


LEED for CITIES, Yeşil Şehir Sertifikası

Yeşil Şehir Sertifikası v4 - v4.1

Şehirler için LEED Sertifikası, yerel liderlerin, plancıların ve yatırımcıların doğal sistemler, enerji, su, atık, ulaşım ve yaşam kalitesine katkıda bulunan diğer birçok faktörle ilgili sorumlu, sürdürülebilir ve özel rehberlerle yeşil şehirler oluşturmalarına yardımcı olur.

Şehirler için LEED v4.1 sertifika programları, dünyadaki insanların yaşam kalitesini artırmak için şehirlerin ve kent parçalarının planlanma, geliştirme ve işletilme biçiminde devrim yaratır. Programlar, sosyal, ekonomik ve çevresel koşulların performansını şehir genelinde veya topluluk düzeyinde küresel olarak tutarlı bir şekilde planlamak, tasarlamak, ölçmek ve yönetmek için bir çerçeve sunmakta, şehirleri iklim değişikliğine adapte etmektedir.


LEED Yeşil Şehir Sertifikası şehirlerin yeşil performansını ölçmek ve karşılaştırmak için küresel bir araç olarak tasarlanmıştır. Şehirlere verilen tek yeşil şehircilik sertifikası olan “LEED for Cities”, şehirdeki insanların yaşam kalitesini yükseltmek için şehir planlanma ve yönetim anlayışını yeşil şehircilik normlarında değiştirmektedir. LEED Yeşil Şehir Sertifikası, şehir genelinde veya ilçe/mahalle düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel koşulların performansını planlamak, tasarlamak, ölçmek ve yönetmek için bir çerçeve sunmaktadır.

LEED Yeşil Şehir Sertifikası, şehirlerin doğal sistemler, enerji, su, atık, ulaşım ve yaşam kalitesine katkıda bulunan diğer birçok faktör için sorumlu, sürdürülebilir ve yeşil planlar geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu anlamıyla yeşil şehircilik için rehber ve aynı zamanda bir ölçüm aracıdır. Dünyadaki bir çok önde gelen büyük şehir İklim Değişikliğine Adaptasyon Planı yapmak durumundadır. LEED Yeşil Şehircilik Çerçevesi iklim değişikliğine adaptasyon planları için de en kapsayıcı programa sahiptir.


LEED Yeşil Şehir Sertifikası normlarına uygun şehirler, insanların yaşamayı sevdikleri, sağlıklı ve sürdürülebilir yerler olarak tanımlanmaktadır. Bugün dünya yaşanabilir kentler sıralamasına baktığımızda ilk 5 şehrin yeşil şehircilik normlarını sağladıkları, sürdürülebilir bir planlama anlayışına sahip oldukları ve iklim değişikliğine adaptasyon önlemlerini aldıkları görülmektedir.


LEED Yeşil Şehir Sertifikalı şehirler sürdürülebilirliği ve hatta daha fazlasını içerirler:

  • Yüksek yaşam kalitesi

  • Yüksek sağlık standartları

  • Gelişmiş ekonomi ve refah

  • Toplumsal eşitlik

  • Gelişmiş ve kaliteli ulaşım olanakları,

  • Güvenlik ve yüksek erişim

  • Kaliteli ve yüksek standartta eğitim

  • İklim değişikliğine dayanıklı altyapı sistemleri

  • Yeşil, akıllı ve verimli enerji sistemleri bunlardan bazılarıdır. ​

LEED Zero, Sıfır Enerji, Karbon, Su ve Atık

LEED Sıfır Karbon / Enerji / Su /Atık Bina Sertifikası

LEED Sıfır - LEED Zero Sertifikası binalar için sıfır karbon, sıfır enerji, sıfır su ve sıfır atık için geliştirilmiş bir sertifika programıdır. LEED Sertifikası almış binalar bu sisteme başvurarak ayrı ayrı olarak;

LEED Sıfır Karbon Sertifikası - LEED Zero Carbon Certification

LEED Sıfır Enerji Sertifikası - LEED Zero Energy Certification

LEED Sıfır Su Sertifikası - LEED Zero Water Certification

LEED Sıfır Atık Sertifikası - LEED Zero Waste Certification

alabilmektedirler. Projenin yönetim sürecinde, özellikle bu hedefte bir sertifika alınması istenmesi halinde LEED Sertifikası hedeflerine ilave mühendislik hizmetleri verilmektedir.


Diğer LEED sertifikası türleri için aşağıdaki bağlantıya ulaşınız:

https://www.ecobuild.com.tr/leed-sertifikasi


Genel Bilgiler​

LEED Sertifikası binaların sağlıklı, çevreye duyarlı ve ekonomik olarak tasarlanmasını, inşa edilmesini ve işletilmesini sağlar. LEED Nedir? videosu için. Bu sayede binalar daha enerji ve su verimli, çevreye daha az zarar veren ve daha sağlıklı yaşanabilir mekanlar olurlar. Ayrıca LEED sertifikası, binanın uluslararası platformlarda tanınmasını, değerinin artmasını ve binayı yapan şirket ve kurumların prestij kazanmasını sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıda yer alan LEED Sertifikası İçin Bina Tipleri alt başlıklarını ve Sıkça Sorulan Sorular bölümlerini inceleyiniz.


Projelerde maksimum toplanabilecek puan, 100 puana çekilmiş ve tasarımda yenilik kredilerinin katkısı ise 1 puana düşürülmüştür. Sertifikalı bir proje olabilmek için projelerin en az 40 puanlık performans skoru elde etmeleri gerekmektedir. Beta olarak kullanıma sunulan bu versiyon süreç içerisinde gelişmelere göre kendisini güncelleyerek ilerleyecektir. Beta projelere LEED tarafından ekstra destek sunularak, her bir projeye ekiplerinden bir temsilci dahil ederek süreç boyunca yardımcı olacaklardır.

Bu versiyondaki yeniliklerden ilki sistemin, binanın bütünün yanı sıra iç mekanlar için de kullanılabilir olmasıdır. Sistem, mevcut binaları bina tiplerine göre ayırmaksızın bütün tipler için geçerlidir. Yeni versiyonla gelen bir diğer köklü değişiklik ise GBCI, yani Green Building Certification Institute tarafından geliştirilen ARC platformudur.

Mevcut binalarda ARC platformunu kullanarak beş veri kategorisinde performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Enerji, Su, Atık, Ulaşım ve İnsan Deneyimi başlıklarında projelerin performans skorları elde edilerek, proje puanları ortaya koyulmaktadır. Projelerdeki performans skoru belirtilen kategorilerde 365 günlük izlemeye dayalı hesaplanmaktadır. ARC bir sertifikasyon sistemi olmayıp, LEED v4.1 içine entegre edilmiş olan bir platformdur.

Halen LEED V4 ve V4.1 bir arada kullanılabilmektedir. Projeler standart olarak V4’e göre kayıt edilmekte, isteğe bağlı olarak 4.1 seçilebilmektedir.

Konum ve ulaşım, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç mekan kalitesi başlıklarında performansa dayalı önkoşullar sunulmaktadır. Bu kredilerin her birinde belirtilen performans değerlerinin yakalanması gerekmektedir. Kredilerde ortaya konacak olan performanslar ARC platformu aracılığı ile LEED sertifikası almak için belgelenecek edilecek ve sonuçlar bu platformda ortaya çıkacaktır.

LEED V4.1 Sertifika Sistemi ile ilgili en detaylı bilgileri ve rehberleri ECOBUILD’in LEED Eğitimlerinden takip edebilirsiniz. ECOBUILD LEED Eğitimlerine özellikle V4.1’in farklarını ve bunların özet tablolarını katılımcılar ile paylaşmaktadır.


LEED Sertifikası ve LEED Akredite Profesyonel uzmanlık belgesi almak için;

LEED Uzmanı olmak isteyenlerin ECO-Blog'da yer alan, "LEED Green Associate veya LEED AP+ Uzmanı Olmak İçin Yapılması Gerekenler" yazımızı mutlaka okumalarını tavsiye ediyoruz.


Öncelikle 18 yaş ve üzerinde olmanız zorunludur. Green Associate sınavı için zorunlu olmamakla beraber mutlaka eğitim almanız gerekli. Çok sorulan bir sorudur, staj bir zorunluluk değildir. Sadece tavsiye edilmektedir.

Sınav başvuruları 1 yıllık geçerlidir. Yani 1 başvurduktan sonra 1 yıl içinde LEED sınavına girmelisiniz. Eğer ilk girişinizde kazanamazsanız bir yılda 3 defa sınava girme hakkınız vardır. Tekrarlanan sınavlar arası en az 90 gün beklemek gerekmektedir. LEED Green Associate ve LEED AP+ sınavlarını ayrı ayrı veya birleşik olarak da yapabilirsiniz. Adaylar genellikle ilk sınav olan Green Associate sınavını kazanıp sonrasında biraz daha çalışarak ikinci sınav olan LEED AP+ sınavına girmektedirler. LEED Green Associate ve LEED AP sınavlarının İngilizce, Fransızca ve Brezilya Portekizcesi, Arapça gibi dil seçenekleri bulunmaktadır. Bilgisayar tabanlı, çoktan seçmeli olan LEED Green Associate sınavı 2 saat (120 dakika) sürmektedir. LEED Green Associate sınavını geçenler seçimlerine göre LEED AP için 2 saat sürecek ikinci bir sınava girebilirler veya 1-2 hafta daha çalışıp ikinci sınav olan LEED AP+ sınavına girebilirler. LEED AP+ sınavına girmeden LEED Green Associate kimlikli olarak da profesyonel hayatlarına devam edebilirler.

Tavsiyemiz, LEED Green Associate Sınavına girmeniz, sonrasında 1-2 hafta daha çalışıp bilgilerinizi pekiştirip sonrasında LEED AP+ sınavına girmenizdir.

LEED Green Associate ve LEED AP+ Kimlikleri

Sınavdan başarılı olup uzmanlık sertifikası alanların uzmanlık belgeleri ömür boyu geçerlidir. Ancak, 2 yıllık döngüler veya raporlama periyotları boyunca yeşil bina sektöründeki LEED sertifikalama yeniliklerinden bilgilenmeleri, teknolojik yeniliklere adapte olmaları, aktif olmaları için her 2 yılda bir kimlik yenileme işlemi yapılmalıdır. 2 yılın sonunda LEED uzmanlık belgesi almış olanların bunu devam ettirebilmeleri için bir çok seçenekleri vardır. Online eğitimlere katılmak, eğitim vermek, fuarlara katılmak, projede çalışmak, USGBC faaliyetlerinde gönüllü olmak gibi bir çok aktivite kimlik sayfanızdan raporlamanız halinde kimliğinizi otomatik olarak yenilemektedir. Tüm aktivitelerin listesi eğitimde aldığınız kapsam dosyası içinde bulunmaktadır. Kimlik yenileme oldukça çabuk ve kolay yapılan bir işlemdir. Eğer kimlik yenileme yapılmaz ise ilgili sınavı yeniden geçmeniz gereklidir. LEED Green Associate veya LEED AP+ uzmanları genellikle her 2 yıl süre aralığında aktivitelerini raporlayıp kimliklerini yenilemektedirler. Bu nedenle LEED AP veya LEED Green Associate'ler ünvanlarını sürdürmek için yaşamları süresince yeşil bina pratiği yapmaya, eğitimi almaya veya vermeye devam etmektedirler. İki yılda bir 80 USD kimlik yenileme ücreti ödenmektedir.


Nasıl LEED Uzmanı Olunmaktadır?

Ekte yer alan infografikte nasıl LEED AP olunabileceği adımlar halinde anlatılmaktadır. Bu konuda ülkemizdeki en kapsamlı LEED Eğitim Programlarını ECOBUILD tarafından verilmektedir. Ülkemizdeki yeşil bina uzmanlarının %90'den fazlasının ECOBUILD eğitimlerinden mezun olmasının nedeni, farkındalık eğitimi değil, sınav başarısını hedefleyen, teknik detayı ağırlıklı olan ve tüm sınav soruları, hesaplama örneklerini içeren bir eğitim olmasıdır.

Tüm bilgileri LEED Online Teknik Eğitim Programı Broşürü'nde bulabilirsiniz.

Ayrıca sıkça sorulan sorular SSS için buradan eğitim sayfamıza ulaşabilirsiniz.

4.643 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page