top of page

BREEAM Sertifikası Nedir?

Güncelleme tarihi: 23 Tem 2020


Binaların sürdürülebilirliğini değerlendiren, derecelendiren ve belgelendiren dünyanın ilk değerlendirme sistemi “BREEAM” birçok yeşil bina sertifikasyon sisteminin temelini oluşturmuştur. Ancak İngiltere özelinde gelişmiş, İngiltere'ye özgü olmuş, dünyada kabul görmemiştir.

1990 yılında İngiltere’de başlatılan Yeşil Bina Sertifikası BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) tasarım, şartname, yapım ve işletme yoluyla binaların çevresel performansı için en iyi uygulama standartlarını belirlemektedir.

BREEAM 1990 yılında oluşturulan ilk yeşil bina değerlendirme sistemi idi. 1990 yılında İngiltere, AB, EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülkeler, AB adaları ve Basra Körfezi boyunca 77 ülkede kullanılmaktaydı. Ancak yıllar içerisinde özellikle LEED Sertifikası dünyada yaygınlaştı ve online çalışan kapsamlı bir sistem kurdu. Bu nedenle de BREEAM İngiltere'de geçerli kaldı. Yeşil Bina Sertifikası konusu ABD'de USGBC yani yeşil binalar konseyi ile dünyaya açıldı.

BREEAM, yönetim, enerji, ulaşım, malzeme ve atık kategorileri ve kirlilik için ödüller veren çok özellikli derecelendirme sistemidir. 500.000'den fazla BREEAM sertifikalı bina bulunmaktadır ancak 407 adet bina İngiltere dışında sertifika almıştır. Bu rakamlar BREEAM'ın ne kadar İngiltere'ye özgü olduğunu göstermektedir.

BREEAM başvuru ve sertifikasyon sistemi, ön değerlendirme, üçüncü taraf danışmanlık rehberliği ve yalnızca İngiltere'de 1000'in üzerinde bir değerlendirme organizasyonu ve onay süreci ile çok katmanlı bir süreçtir.

BREEAM değerlendirme süreci performans kriterleri dayalı hedeflere karşı bir gelişmenin tedarik, tasarım, yapım ve işletimini değerlendirir. Değerlendirmeler, bağımsız, lisanslı değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilir.

BREEAM, enerjiden ekolojiye kadar değişen bir dizi kategoride sürdürülebilir değeri ölçer. Bu kategorilerin her biri, düşük etkili tasarım ve karbon emisyonlarının azaltılması, tasarımın dayanıklılığı ve direnci, iklim değişikliğine adaptasyon ve ekolojik değer ve biyoçeşitliliğin korunması gibi en etkili faktörleri ele almaktadır.

BREEAM değerlendirmeleri on kritere karşı uygulanan puanlama sistemine dayanmaktadır; Enerji, Sağlık ve İyi Hal, Tasarımda Yenilik, Arazi Kullanımı, Malzemeler, Yönetim, Kirlilik, Ulaşım, Atık, Su.

Kriterlerden her biri puanlanır ve ardından bir ağırlık ile çarpılır. Ulaşılması gereken minimum eşikler vardır ve belirli yenilikler için ekleme yapılabilir. Ortaya çıkan toplam puan BREEAM derecesine çevrilir.

BREEAM derecelendirmeleri;

BREEAM Pass (geçer)

BREEAM Good (iyi)

BREEAM Very Good (çok iyi)

BREEAM Excellent (mükemmel)

BREEAM Outstanding (olağanüstü)

İki aşamada değerlendirme ve belgelendirme gerçekleştirilir; geçici sertifika verilmesine neden olan tasarım aşamasında değerlendirme ve nihai sertifika verilmesine neden olan inşaat sonrası değerlendirme. Ayrıca tasarımcıların istenilen derecelendirmeyi elde etmek için tasarımın geliştirilmesi gereken yerleri anlamalarına yardımcı olabilecek, isteğe bağlı bir ön değerlendirme raporu da alınabilir.

ECOBUILD, Yeşil Bina yapmak isteyen ve BREEAM Sertifikası almak isteyen projelere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ancak tavsiyemiz uluslararası geçerliliği olan ve çok daha kapsayıcı ve online çalışan LEED Sertifikası alınmasıdır.


5.921 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page