top of page

Yeşil Kentsel Dönüşüm Projeleri

Yeşil kentsel dönüşüm ile; 

- Daha Sağlıklı Bir Toplum

- Daha Temiz Bir Çevre

- Daha Güçlü Bir Ekonomi

LEED Neighborhood Development

Sertifikalı Yeşil Kentsel Dönüşüm

Kentleşme, insanlığın çevre, sağlık ve ekonomi konusunda  yaşadığı en büyük problemdir. Yeşil mahalleler, gezegenin karşı karşıya olduğu çevresel zorlukların çözümünün ayrılmaz bir parçasıdır. LEED Neighborhood Development yani “LEED ND” sertifika sistemi, şehirlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini yeşil şehircilik ile arttırmayı hedeflemektedir.

 

LEED ND, iklim değişikliğine etkiyi azaltan, kentte dayanıklılığı sağlayan, enerji ve su verimli, daha ekonomik, sağlıklı, sosyal eşitliği savunan, akıllı şehirciliği uygulayan ve yeşil binalardan oluşan kent parçaları/mahalleler yaratmayı hedeflemektedir.

 

LEED ND tarihi kent merkezlerindeki kentsel dönüşümler de dahil olarak kentsel yenileme, dönüşüm ve gelişim projeleri için şehircilikte en önde gelen yeşil tasarım ve uygulama modelidir. 

 

LEED ND Derecelendirme Sistemi, kentsel gelişme ve yerleşim birimlerinin yeniden planlanmasını ve inşatını sertifikalandırmak üzere oluşturulmuş dünyadaki en kapsamlı yeşil şehircilik performans standardıdır.  Dünyadaki en yeni imar planlama, çevre, tarihi koruma, ekolojik yerleşimler oluşturma, enerji ve su verimli şehirlerin tasarlanması kriterlerini içinde barındırır.

LEED ND  bina ölçeğinin ötesinde şehirciliğin yeşil standartlarını tanımlamaktadır. LEED ND, daha sürdürülebilir, iklime uyumlu, düşük emisyonlu ve sağlıklı mahalleleri oluşturmak, çevresel etkiyi düşürmek ve iklime dayanıklı bir şehircilik amacıyla tasarlanmıştır. 

 

Enerji tüketimi, iklime uyum, yüksek emisyonlar, gıda güvenliği, halk sağlığı gibi sorunlarla karşı karşıya olan şehirler dünya nüfusunun yarısından fazlasını barındırmaktadır. Birleşmiş Milletler insan nüfusunun kentsel payının 2050 yılına kadar %70’e yükseleceğini tahmin etmektedir. Hızlı kentleşme ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı, önümüzdeki on yıllarda kentsel alanlarda yeniden gelişmeyi ve yeşil alan büyümesini önemli ölçüde şekillendirecektir. LEED derecelendirme sistemlerinin geliştirilmesinin arkasındaki itici güç, bu sorunların çözümünde proje tasarım ve inşaat endüstrisinin lider olması gerektiğidir. 

LEED ND kent parçalarının yeşile dönüştürülmesi hedefinde ölçülebilir ilerlemeler sağlar. Dünya’nın “Yeşil Şehirciliğe” getirdiği en yeni standartlar LEED for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu ile uygulanabilir hale gelmiştir.

ECOBUILD, Türkiye’de ilk ve tek olarak LEED ND for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikası hizmetleri sunan ve kadrosunda LEED AP ND uzmanı olan danışmanlık şirketidir. Dünya’nın “Yeşil Şehirciliğe” getirdiği en yeni standartlar LEED for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu ile ülkemizde de uygulanabilir hale gelmiştir.

 

Türkiye ve gelişmekte olan bölge ülkelerinin en önemli şehircilik konusu daha sağlıklı, daha enerji verimli ve daha çevreci yerleşim yerleri inşa edilmesidir. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri olarak sürekli büyüyen ülkemizin önündeki en önemli şehircilik konusu, sunduğumuz LEED for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu Danışmanlı ile aşılmaktadır.LEED ND Sertifikasyonunun amacı şehirlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini arttırmaktır. Bu amaca ulaşmak için, Akıllı Büyüyen, Yeni Kentleşme Stratejilerini Uygulayan ve Yeşil Binalardan Oluşan Kent Parçaları/Mahalleler Yaratır.

LEED ND’nin Uyguladığı Stratejiler

 1. Akıllı Büyüme (Smarth Growth) İyi planlanmış, açık (yeşil) alanları ve tarım topraklarını koruyan, toplumları canlandıran, satın alınabilir ve farklı çeşitlerde konutlar tasarlayan ve daha fazla ulaşım seçeneği sunan büyüme/gelişme anlamına gelir.

 2. Yeni Kentleşme (New Urbanism) Kompakt ve yürünebilir mahalleler, karma kullanımlı kent parçaları, güçlü cadde-sokak ağları, yeterli yoğunluk, bina tasarımlarında insan ölçeği vurgusu, her gelir grubundan insana hitap edecek olan konut tipolojisi ve bölge planlama yaklaşımını benimseyen bir kentleşme modelidir.

 3. Yeşil Binalar ve Altyapılar (Green Buildings & Infrastructures) Kendi enerjisini kendisi üreten konutlar ve mahalleler, daha az enerji tüketen çevre dostu, sürdürülebilir altyapı,peysaj ve ulaşım sistemleri ile örülü kent parçalarını kapsar.

 

LEED ND’nin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarındaki Faydaları

 • Daha Sağlıklı Bir Toplum

 • Daha Temiz Bir Çevre ve

 • Daha Güçlü Bir Ekonomi oluşturmasıdır.

 

LEED for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu’nun Farkı Nedir?

 • Önceliği Arazinin yer seçimi ve kullanımına verir.

 • Tekil binaları değil, birçok binadan oluşan mahalleleri inceler.

 • Farklı kredi kategorilerine sahiptir.

 • SLL-Akıllı Yer Seçimi ve Bağlantılar: 27 Puan

 • NPD-Neighborhood Pattern and Design-Mahalle Dokusu ve Tasarımı: 44 Puan

 • GIB-Green Infrastructure&Buildings-Yeşil Altyapılar ve Binalar: 29 puan


LEED for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu Sertifikalandırma Süreci 4 Temel Evreden Oluşur:

 • SLL Prerequisite Review-Arazinin Yer Seçiminin Uygunluğu ön değerlendirme

 • STAGE 1.Conditionally Approved Plan-Koşullu Onaylanmış Plan

 • STAGE 2.Pre-Certified Plan-Sertifika Öncesi Plan

 • STAGE 3.Certified Neighborhood Development-Sertifikalanmış Mahalle

ECOBUILD, Türkiye’de ilk olarak LEED for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu Danışmanlığı hizmetleri sunan danışmanlık şirketidir. Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Gelişme Alanları projelerinizin LEED Sertifikasyonu ve Danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye'nin ilk ve en büyük yeşil şehir projesi

bottom of page