Yeşil Kentsel Dönüşüm Projeleri

Yeşil kentsel dönüşüm ile; 

- Daha Sağlıklı Bir Toplum

- Daha Temiz Bir Çevre

- Daha Güçlü Bir Ekonomi

LEED Neighborhood Development

Sertifikalı Yeşil Kentsel Dönüşüm

ECOBUILD, LEED for Cities Yeşil Şehir Sertifikası konusunda, LEED Akredite Profesyonel, şehir ve bölge plancısı uzman kadrolarıyla danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 • LEED for Cities Yeşil Şehir Sertifikası dünyada şehirlere verilen en prestijli ve tek yeşil şehircilik sertifikasıdır.

 • LEED for Cities, şehirlerin yeşil performansını ölçmek, karşılaştırmak ve geliştirmek için küresel bir araç olarak tasarlanmıştır. LEED for Cities, şehirdeki insanların yaşam kalitesini yükseltmek için yerel yönetimlerde planlanma ve yönetim anlayışını yeşil şehircilik normlarında değiştirmektedir.

 • Sistem, şehirde yer alan sosyal, ekonomik ve çevresel koşulların performansını planlamak, ölçmek, yönetmek ve sertifikalandırmak için kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. LEED for Cities Yeşil Şehir Sertifikası, şehir genelinde veya ilçe/mahalle düzeyinde alınabilmektedir.

LEED for Cities Yeşil Şehir Sertifikası, şehirlerin doğal sistemler, enerji, su, atık, ulaşım ve yaşam kalitesine katkıda bulunan diğer birçok faktör için sorumlu, sürdürülebilir ve yeşil planlar geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu anlamıyla yeşil şehircilik için rehber ve aynı zamanda bir ölçüm aracıdır. Şehirlerin Sera Gazı Emisyonu Azaltımı için LEED for Cities kapsamlı bir rehber sunmaktadır.

Dünyadaki önde gelen büyük şehirler İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı yapmak durumundadır. LEED Yeşil Şehircilik çerçevesi, iklim değişikliğine uyum eylem planları için en kapsayıcı programa sahiptir.

LEED Yeşil Şehir Sertifikası normlarına uygun şehirler, insanların yaşamayı sevdikleri, sağlıklı ve sürdürülebilir yerler olarak tanımlanmaktadır. Bugün dünya yaşanabilir kentler sıralamasına baktığımızda ilk 5 şehrin yeşil şehircilik normlarını sağladıkları, sürdürülebilir bir planlama anlayışına sahip oldukları ve iklim değişikliğine uyum önlemlerini aldıkları görülmektedir. LEED for Cities Yeşil Şehir Sertifikalı şehirler sürdürülebilirliği ve hatta daha fazlasını içerirler: 

 • Yüksek yaşam kalitesi 

 • Yüksek sağlık standartları 

 • Gelişmiş ekonomi ve refah 

 • Gelişmiş ve kaliteli ulaşım olanakları 

 • Güvenlik ve yüksek erişim

 • Kaliteli ve yüksek standartta eğitim ve toplumsal eşitlik 

 • İklim değişikliğine dayanıklı kentsel altyapı sistemleri

 • Yeşil, akıllı ve verimli enerji sistemleri bunlardan bazılarıdır. 

ECOBUILD, Türkiye’de ilk ve tek olarak LEED ND for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikası hizmetleri sunan ve kadrosunda LEED AP ND uzmanı olan danışmanlık şirketidir. Dünya’nın “Yeşil Şehirciliğe” getirdiği en yeni standartlar LEED for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu ile ülkemizde de uygulanabilir hale gelmiştir.

 

Türkiye ve gelişmekte olan bölge ülkelerinin en önemli şehircilik konusu daha sağlıklı, daha enerji verimli ve daha çevreci yerleşim yerleri inşa edilmesidir. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri olarak sürekli büyüyen ülkemizin önündeki en önemli şehircilik konusu, sunduğumuz LEED for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu Danışmanlı ile aşılmaktadır.LEED ND Sertifikasyonunun amacı şehirlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini arttırmaktır. Bu amaca ulaşmak için, Akıllı Büyüyen, Yeni Kentleşme Stratejilerini Uygulayan ve Yeşil Binalardan Oluşan Kent Parçaları/Mahalleler Yaratır.

LEED ND’nin Uyguladığı Stratejiler

 1. Akıllı Büyüme (Smarth Growth) İyi planlanmış, açık (yeşil) alanları ve tarım topraklarını koruyan, toplumları canlandıran, satın alınabilir ve farklı çeşitlerde konutlar tasarlayan ve daha fazla ulaşım seçeneği sunan büyüme/gelişme anlamına gelir.

 2. Yeni Kentleşme (New Urbanism) Kompakt ve yürünebilir mahalleler, karma kullanımlı kent parçaları, güçlü cadde-sokak ağları, yeterli yoğunluk, bina tasarımlarında insan ölçeği vurgusu, her gelir grubundan insana hitap edecek olan konut tipolojisi ve bölge planlama yaklaşımını benimseyen bir kentleşme modelidir.

 3. Yeşil Binalar ve Altyapılar (Green Buildings & Infrastructures) Kendi enerjisini kendisi üreten konutlar ve mahalleler, daha az enerji tüketen çevre dostu, sürdürülebilir altyapı,peysaj ve ulaşım sistemleri ile örülü kent parçalarını kapsar.

 

LEED ND’nin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarındaki Faydaları

 • Daha Sağlıklı Bir Toplum

 • Daha Temiz Bir Çevre ve

 • Daha Güçlü Bir Ekonomi oluşturmasıdır.

 

LEED for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu’nun Farkı Nedir?

 • Önceliği Arazinin yer seçimi ve kullanımına verir.

 • Tekil binaları değil, birçok binadan oluşan mahalleleri inceler.

 • Farklı kredi kategorilerine sahiptir.

 • SLL-Akıllı Yer Seçimi ve Bağlantılar: 27 Puan

 • NPD-Neighborhood Pattern and Design-Mahalle Dokusu ve Tasarımı: 44 Puan

 • GIB-Green Infrastructure&Buildings-Yeşil Altyapılar ve Binalar: 29 puan


LEED for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu Sertifikalandırma Süreci 4 Temel Evreden Oluşur:

 • SLL Prerequisite Review-Arazinin Yer Seçiminin Uygunluğu ön değerlendirme

 • STAGE 1.Conditionally Approved Plan-Koşullu Onaylanmış Plan

 • STAGE 2.Pre-Certified Plan-Sertifika Öncesi Plan

 • STAGE 3.Certified Neighborhood Development-Sertifikalanmış Mahalle

ECOBUILD, Türkiye’de ilk olarak LEED for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu Danışmanlığı hizmetleri sunan danışmanlık şirketidir. Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Gelişme Alanları projelerinizin LEED Sertifikasyonu ve Danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye'nin ilk ve en büyük yeşil şehir projesi