Yayınlarda; Yeşil Bina, Yeşil Şehircilik, LEED Sertifikası, LEED Danışmanlığı, LEED Eğitimi, WELL Sertifikası, Yeşil Ürünler, Sağlıklı Binalar, COVID-19'a Dayanımlı Bina Sertifikası, Sürdürülebilir Yaşam gibi çevre ve mühendislik konularında bilgiler bulacaksınız. Sizde yayınlarda katkıda bulunmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz.

İnternet Web Toplantısı Temel Kuralları
Örnek Proje Kuzu Effect Bilgi Dosyası
2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı
İklim Değişikliği Eylem Planı
Seçilmiş Referanslar
Hizmetler Genel Broşürü
WELL Sertifikası Danışmanlığı ve Sağlıklı Yeşil Bina Tasarımı
WELL HSR Covid-19 Sağlıklı Bina Sertifikası Sunumu
Mail Banner
Pandemi ve Enfeksiyonlara Dayanımlı Sağlıklı Bina Tasarımı
Örnek Proje Park Mozaik Konutları Bilgi Dosyası
LEED for Cities Yeşil Şehircilik Broşürü
LEED Eğitim Programları Broşürü
Experience for Green Future
Company Profile
SITES Sertifikası Danışmanlığı ve Yeşil Alan Tasarımı
Salgın Hastalıklara Karşı Binalarda Uygulanacak Teknik Rehber
Yeşil Otel Sertifikası LEED for Hospitality
WELL COVID-19 Sağlıklı Bina Sertifikası
Şişli Belediyesi Kreş ve Kütüphanesi
Şehirlerin Sera Gazı Emisyonlarının Ölçülmesi ve Envanteri
LEED Online Eğitim Programları Broşürü
LEED Neighborhood Development Sertifikalı Yeşil Kentsel Dönüşüm
LEED Sertifikası Danışmanlığı ve Yeşil Bina Tasarımı
LEED Toplantıları Broşürü
LEED Sertifikası ve Ticari İç Hacimler Sunumu

PAYLAŞIMLAR

Şehir ve Bölge Plancısı, Yüksek İşletmeci

Yeşil Malzeme, Bina ve Yerleşim Yeri Akredite Uzmanı

LEED AP BD+C

ENVISION SP​

Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı

Yeşil Bina ve Yerleşim Yeri Akredite Uzmanı

LEED AP ND​

Yeşil Bina ve Sağlıklı Bina Akredite Uzmanı

LEED AP BD+C

WELL AP

0