top of page

Sera Gazı Emisyonu Nedir? Sera Gazı Emisyonu Hakkında Kısaca Bilgi

Güncelleme tarihi: 23 Tem 2020


Sera Gazları çoğunlukla insanoğlunun aktiviteleri nedeni ile atmosfere salınan gazlardır. Sera gazları, insanoğlunun her türlü kaynak tüketen aktiviteleri sonucunda enerji veya kaynak tüketimi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkarlar.

Başlıca Sera Gazları, Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6) gibi atmosferde kızıl ötesi ışınları tutarak (adsorbe ederek)atmosferin ısınmasına neden olan gazlar yada bileşikleridir. Sera gazları atmosferde tuttukları ısı nedeni ile sıcaklığı artırırlar ve sera gazı etkisiyle küresel ısınma ve iklim değişikliğine yol açarlar. Genel olarak konunun anlaşılması için bu bilgiler yeterlidir.

Sera Gazları Nelerdir?

Başlıca Sera Gazı Etkisi yapan ve Kyoto protokolünde sera gazı olarak kabul edilen bileşikleri aşağıdadır:

 • Karbon dioksit (CO2),

 • Metan (CH4),

 • Nitröz Oksit (N2O),

 • Hidroflorür karbonlar (HFCs),

 • Perfloro karbonlar (PFCs),

 • Sülfürhekza florid (SF6)

Sera Gazı Emisyonunu Yeryüzünü Nasıl Isıtır?

Güneş ışınları dünyamıza önemli miktarda radyasyon taşımaktadır. Güneş ışınlarının taşıdığı bu radyasyon atmosferde, görünebilir ışık, kızıl ötesi, ultraviyole gibi çeşitli frekanslara ayrılır. Dünya atmosferinden içeri giren radyasyonun yüzde otuzu (%20’si) bulutlar, buzullar ve diğer yansıtıcı yapılar ve doğa olayları ile uzaya geri yansıtılır. Geri kalan radyasyon denizler, buzullar, toprak ve okyanuslar tarafından emilerek adsorbe edilir.

Üç ya da daha fazla çekirdeğe sahip gaz emisyonları emdikleri bu enerjiyi zamanla tekrar atmosfere geri bırakırlar ve bu durumdan dolayı sera etkisi yaratırlar. Bu nedenle dünya sıcaklığının atmosferdeki sera gazı miktarı ile orantılı olduğu bir gerçektir. Genel olarak işlem seralardaki ısıyı içeride tutma prensibi gibi işlediğinden bu tür gazlara sera gazları adı verilmiştir.

Sera gazları atmosferde nasıl artar?

Sera gazı emisyon miktarının atmosferde artmasının birkaç nedeni vardır. Bunlardan en başta geleni insan faaliyetlerinin etkisidir.

Sera gazı emisyonlarının başlıca insan faaliyeti kaynakları aşağıda sıralanmıştır:

 • Enerji üretimi için (doğalgaz ya da kömür gibi) fosil yakıtların kullanımı

 • Ulaşım için (doğalgaz ya da kömür gibi) fosil yakıtların kullanımı

 • Endüstriyel prosesler ve hayvancılık

 • Atıklar

 • Tarım ve ormancılık

 • Diğeri ise doğal yollar vasıtası ile oluşan sera gazlarıdır. Bunlar sulak alanlardan kaynaklanan metan, su buharları, karbondioksit, metan, nitroz oksit ve ozon içeren doğal olarak oluşan gazlar.

 • Ormanlar çok önemli karbon yutak alanlarıdır. Gövdesini oluştururken karbon moleküllerini kullanan bitkiler havadaki karbon molekülerini emdiklerinden atmosferdeki sera gazlarını azaltırlar, oksijeni arttırırlar. Ormanların yok edilmesi, dolaylı olarak atmosferdeki sera gazlarını arttırır.

Sera Gazı Nasıl Azaltılır?

Sera gazları azalmak, atmosferde “Sera Gazı” etkisi yapan Sera Gazı Emisyon Miktarlarının azaltılması ile mümkündür. Sera gazı emisyonunu azaltmak için;

 • Binalarda daha düşük enerji ve su tüketimini sağlamak, yeşil binalar yapmak

 • Şehirlerde yeşil şehircilik uygulamaları yaparak sera gazı emisyonlarını azaltmak, karbon yutak alanını arttırmak,

 • Endüstriyel tesislerde enerji verimliliği çalışmalarını yaygınlaştırmak,

 • Enerji tüketimi yüksek işlemleri, daha az enerji tüketenler ile değiştirmek,

 • Enerji tüketimi kaçınılmaz olan endüstriler ile ilgili olarak sera gazı sınırlandırmaları konusunda belirlenen bir takvim ile teşvik yapmak

 • Enerji tüketimi yoğun olan endüstriyel tesislerde sera gazı emisyon sınırlaması ile ilgili çalışmalar yapmak,

 • Yenilenebilir ve düşük emisyonlu enerji üretimine geçmek, tüm sektörlerde %100 yenilenebilir enerji tüketmek,

 • Ulaşımda ve taşımacılıkta yenilenebilir enerji ile toplu taşım yapmak, yakıt az yoğun taşımacılığı teşvik etmek, elektrikli araçlara teşvik uygulamak,

 • Yaşlı ve yakıt tüketimi yüksek, büyük motorlu araçlarla ilgili vergi sistemi yeniden düzenlenmek,

 • Yaşlı deniz araçları kademeli olarak revize edilerek düşük yakıtı tüketimli motorlar kullanmaya başlamak, emisyon değerleri düşük taşıtlar ve deniz araçları teşvik etmek,

 • Çöplerin vahşi şekilde depolanmasına son vermek ve düzenli depolama alanları kurmak,

 • Geri kazanılabilir atıkların geri dönüştürülmesi ile ilgili entegre bir atık yönetim sistemi kurmak ve bu konuda işletmecilere destek ve teşvikler vermek,

 • Sulak alanları korumak, havza koruma planları yapılarak koruma altına almak,

 • Ağaçlandırma ve hatta ormanlandırma yapmak, orman restorasyon planları uygulamak, şehirlerde ağaç imar planı yapmak,

 • Göl ve göletlerin hem sayısı hemde kapasitelerini arttırmak,

 • Şehirlerde park, bahçe ve yeşil alanları doğru bitki seçimi ile arttırmak,

 • Enerji verimliliği düşük iklimlendirme cihazları ve mutfak aletlerinin kullanımına son vermek ve yeni enerji verimli sitemlere geçmek,

 • Enerjiyi verimli kullanan aletler ve ekipmanları teşvik etmek gereklidir.

Yeşil Binalar Sera Gazlarını %40 azaltır.

Binalar Türkiye’de ülkesel elektrik tüketiminin %72’sini kullanmaktadır.

Ayrıca yine binalar Türkiye’de fosil yakıtlar dahil toplam enerji tüketiminin %40’ını gerçekleştirmektedir.

Binalar ve şehirler Sera Gazı Envanterinin azaltılması için en başta disiplin altına alınması gerekli sektörü temsil ederler. Bu nedenle yeşil bina yapmak sadece yatırımcılar için değil, ülkeler için de kaçınılmazdır.

Yeşil binaların enerji verimli binalardan çok daha önemli bir kavram olduğu unutulmamalıdır. Enerji verimli bina, sadece enerji verimliliğine odaklanır. Yeşil bina ise, enerji verimliliğini zaten sağlarken, ulaşım ve altyapı gibi dolaylı enerji tüketimlerini de azaltırlar. Yeşil binalar çevreye az zarar verir, yapı malzemelerinin üretim aşamasında kapsadıkları emisyonları dahi dikkate alarak yapılırlar ve insan sağlığına duyarlı olarak tasarlanırlar. Yani enerji verimliliği yeşil binalardaki 110 konu başlığından sadece bir tanesidir.

Enerji verimli binalar ülkesel sera gazı emisyonlarını %15-20 azaltırlar, yeşil binalar ise tüm boyutlarda performans sergilediklerinden ülkesel emisyonların en az %40-45’ini azaltırlar. Bu nedenle yeşil bina yapmak, enerji verimli bina yapma konusundan çok daha önceliklidir.

ECOBUILD® USGBC üyesidir. 2009 Yılında kurulmuştur. Sektöründeki en büyük referanslara sahip olan firmadır.

ECOBUILD® USGBC üyesidir. Türkiye ve yurt dışında LEED® AP BD+C, LEED® AP ND, Envision SP Akredite Profesyonel kimliklerine sahip olarak, ulusal-uluslararası proje tecrübesiyle, LEED Sertifikası, LEED Eğitimi, yeşil bina tasarım, inşaat, sertifikalandırma ve yeşil malzeme üretim süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

ECOBUILD, ISI üyesi ve Envision Yeşil Altyapı Projeleri Denetleyicisi yetkisine sahiptir. Köprü, otoyol, baraj ve benzeri altyapı projelerinin yeşil altyapı sertifikası alması konusunda denetim ve danışmanlık yetkisine sahip tek Türkiye firmasıdır.

ECOBUILD, WELL AP Akredite Uzman kimlikli olarak sağlıklı binalar konusunda Türkiye'de hizmet vermektedir.

ECOBUILD, Doğayı ve insan sağlığını koruyan, imalatı ekonomik ve çevreci olan malzeme, bina ve kentsel gelişme alanları projeleri için müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunmaktadır.

ECOBUILD, İklim Değişikliği Eylem Planı, Şehir Sera Gazı Emisyonu Envanteri Raporlaması, LEED for Cities Yeşil şehir Sertifikası, LEED ND Yeşil Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Sertifikası başlıklarında yeşil şehircilik hizmeti sunmaktadır.

2.047 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page